Diecezja Ełcka staje w obronie prawdy o św. Janie Pawle II, jego świętości i wielkości. Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie. Stańmy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z różańcem w ręku, ponieważ tą bronią możemy pokonać wszelkie zło i wyprosić pokój. Ten oręż dała nam Maryja, która obiecuje zwycięstwo nad wszelkim złem. Tą modlitwą Różańcową przez całe swoje życie i posługiwanie walczył sam św. Jan Paweł II ze złem i zakusami szatana. Zaufajmy Maryi i naśladujmy św. Jana Pawła II. Używając tej broni, którą jest Różaniec, odniesiemy zwycięstwo.

Zachęcam wszystkich wiernych diecezji ełckiej, abyśmy modlili się w swoich rodzinach i parafiach modlitwą Różańcową, Koronką do Bożego Miłosierdzia, oraz trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu w obronie prawdy o św. Janie Pawle II.

Natomiast w niedzielę 2 kwietnia zachęcam wszystkich wiernych, a szczególnie zrzeszonych we wspólnotach, ruchach, bractwach i stowarzyszeniach kościelnych oraz ludzi dobrej woli do zgromadzenia się w katedrze ełckiej o godz. 14.30, skąd wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem i palmami na Plac św. Jana Pawła II. W czasie procesji będziemy modlić się Różańcem św. rozważając „Tajemnice Światła” w następujących intencjach:

– w intencji dziękczynnej za całe dziedzictwo, które zostawił nam św. Jan Paweł II
i za testament pełnienia miłości miłosiernej, który zostawił nam w Ełku;

– w intencji pokoju w Ukrainie, naszej Ojczyźnie, Europie i świecie;

– w intencji o przemianę serc i nawrócenie tych, którzy szerzą kłamstwa o św. Janie Pawle II, chcą manipulować ludźmi ukazując im sfałszowane materiały o nim;

– w intencji tych, którzy ulegli manipulacji, by Duch Święty obdarzył ich darem rozumu
i mądrości, by usłyszeli Jezusowe „Effata” „Otwórz się”, by przejrzeli i usłyszeli oraz mieli pragnienie poszukiwania prawdy o św. Janie Pawle II;

– w intencji wszystkich ochrzczonych, byśmy poznawali nauczanie św. Jana Pawła II, wprowadzali je w życie oraz dawali świadectwo o św. Janie Pawle II.

O godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia będziemy trwać przed Najświętszym Sakramentem odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie zostanie odczytana Ewangelia o Męce Pańskiej, po której Biskup Ełcki skieruje słowo pasterskie. Spotkanie modlitewne zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem pieśni „Barka”.

Na czas modlitwy w obronie prawdy o św. Janie Pawle II z serca błogosławię.

+ Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

Ełk, 17 marca 2023 roku

Joomla templates by a4joomla